VÅR FILOSOFI | Fritz Magnus

VÅR FILOSOFI

”Better purchase with better quality & design”

Design
Vår egen designavdelning tar tillsammans med våra leverantörspartners i Europa och Asien fram både klassiska och trendiga designs & kvaliteter till alla typer av hem.

Kvalitetskontroll
Alla produktioner vi gör kvalitetskontrollerats av vår egen personal, samarbetspartner (i respektive land) eller av inhyrda erkända kvalitetsföretag.

Leveranssäkerhet
Vi ska alltid se till så att våra kunder får bästa tänkbara leveranstid och att varor levereras på utsatt leveransdatum. Vår uppgift är att garantera detta, så att du som kund kan fokusera på annat i din vardag.

Miljöarbete
Vi arbetar aktivt med att påverka våra fabriker i både stora som små miljöfrågor. Vårt krav är att de fabriker som vi arbetar med aktivt ska arbeta med att utveckla sitt miljöarbete. Det är viktigt för oss att alla leden i en produktion tar ansvar för miljön. Vi har som målsättning att enbart arbeta med fabriker som är ISO14001 certifierade.

Socialt ansvar
Det är viktigt för oss att det råder acceptabla sociala förhållanden i leverantörskedjan och därför är vi medlemmar i Amfori BSCI sedan början av år 2013. BSCI står för Business Social Compliance Initiative och förenar idag mer än 1000 medlemmar runt en och samma uppförandekod. BSCI är ett affärsdrivet initiativ för företag när det gäller att förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan.

Snabb kommunikation
Det är viktigt för oss att all kommunikation med kunder, leverantörer och samarbetspartners sker snabbt, korrekt och effektivt.

Pris
Vår målsättning är naturligtvis att leverera till bästa tänkbara pris, men grundförutsättningen för ett pris är alltid att alla våra krav på leveranssäkerhet, kvalitet, miljö, sociala förhållanden och kommunikation uppfylls.